กองทุนเวียดนาม “KKP VGF-UI” สุดฮอต นักลงทุนแห่จอง 3,293 ล้าน

March 31, 2022 News Comments Off on กองทุนเวียดนาม “KKP VGF-UI” สุดฮอต นักลงทุนแห่จอง 3,293 ล้าน

บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (KKPAM) เผยกองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KKP VGF-UI) ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ยอดจองซื้อเต็มจำนวนรวม 3,293 ล้านบาท ตามกระแสเศรษฐกิจเวียดนามที่มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า “หุ้นเวียดนามกำลังได้รับความสนใจมากจากนักลงทุน เนื่องจากเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่าปีก่อนที่เติบโตร้อยละ 2.6 โดย IMF ประเมินว่า จีดีพีของเวียดนามในปีนี้จะเติบโตถึงร้อยละ 6.6 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่

สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากภาคการผลิตและส่งออกของเวียดนามกลับมาเติบโตได้หลังการเปิดเมือง การบริโภคภายในประเทศเร่งตัวขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างเช่น การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมถึงแนวโน้มการลงทุนระยะยาวจากต่างชาติ (FDI) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งมีหุ้นในกลุ่มธนาคารและธุรกิจเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 73 ของมูลค่าตลาดทั้งหมด มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์ในตลาดประเมินว่ากำไรสุทธิของตลาดหุ้นเวียดนามจะเติบโตถึงร้อยละ 20.6

ในขณะที่มูลค่า P/E ของตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ระดับ 11.9 เท่า ยังคงถูกกว่าตลาดหุ้นโลกที่ระดับ 15.9 เท่า และใกล้เคียงกับตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่ระดับ 11.4 เท่า ดังนั้น กองทุนเปิด KKP VGF-UI ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทเวียดนามที่มีศักยภาพเติบโต และเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน”

กองทุนเปิด KKP VGF-UI มีจุดเด่นคือเป็น Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก คือ Vietnam Long-term Growth Fund (VLGF) บริหารโดย SSI Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนในประเทศเวียดนาม กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ทั้งแบบปัจจัยมหภาคและวิเคราะห์หุ้นรายตัว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นของบริษัทเวียดนามที่มีจุดแข็งด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีศักยภาพที่จะเติบโตและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่ง

ทั้งนี้ กองทุนเปิด KKP VGF-UI มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปกติ บริษัทจัดการมีความตั้งใจที่จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

*กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance