สธ.แนะยึดหลักสุขบัญญัติควบคู่มาตรการ UP ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว

December 2, 2021 News Comments Off on สธ.แนะยึดหลักสุขบัญญัติควบคู่มาตรการ UP ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ประกอบกับมาตรการการผ่อนคลายให้ประชาชนเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวในสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะมีผลให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพได้ จึงควรต้องป้องกันหรือสร้างความอบอุ่น และดูแลให้มีสุขภาพดี โดยประชาชนสามารถยึดหลักสุขบัญญัติเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงฤดูหนาว

 

ทั้งนี้ สุขบัญญัติเป็นข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสามารถปฏิบัติได้ทุกวันและทุกวัย ประกอบกับในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention-UP) ซึ่งเป็นการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาของทุกคน โดยคิดว่าตนเองและคนรอบข้างมีเชื้อโควิด-19 ในตัว จึงต้องมีการป้องกันตลอดเวลาในยุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนสามารถนำหลักการดูแลสุขภาพตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติง่ายๆ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงอากาศหนาว ดังนี้

1. ดูแลของเครื่องใช้ให้สะอาด ด้วยการทำความสะอาด ซักเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เสื้อโค้ต ที่ใช้ในการทำให้ร่างกายอบอุ่น โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองที่ต้องทำความสะอาดซ้ำก่อนนำมาสวมใส่

2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่ายให้สะอาด และพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไปด้วย

3. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนๆ สะอาด รับประทานอาหารที่ให้สารอาหารที่สร้างพลังงานความอบอุ่นในร่างกาย บำรุงผิวพรรณ และสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น โปรตีน ไขมัน ธาตุเหล็ก วิตามินอี วิตามินเอ วิตามินซี เป็นต้น

4. ออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายในยามเช้า ปรับสมดุลสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย โดยวิธีการดังกล่าวสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคนทุกวัย เป็นภูมิป้องกันการเกิดโรคต่างๆ